Κατηγορία:   
 
 
Α
Ε
Τ
Ο
Σ
Έ
Ν
Ω
Σ
Η

Ρ
Ε
Ν
Τ
Η
Κ
Υ
Π
Ρ
Ο
Σ
Α
Ε

Μ
Ο
Σ
Χ
Α
Τ
Ο
Υ
Κ
Α
Ρ
Α
Β
Α
Σ
Α
Ν

Μ
Ο
Σ
Χ
Α
Τ
Ο
Υ
Α
Τ
Ρ
Ο
Μ
Η
Τ
Ο
Σ

Κ
Ε
Ρ
Π
Α
Ν
Ν
Ε
Α
Π
Ο
Λ
Ι
Κ
Ο
Σ
Α
Ο

Χ
Α
Λ
Κ
Η
Δ
Ω
Ν
Α
Σ

Δ
Ρ
Α
Π
Ε
Τ
Σ
Ω
Ν
Α
Α
Σ
Τ
Υ
Π
Α
Λ
Α
Ι
Α
Δ
Ο
Ξ
Α

Π
Ε
Ι
Ρ
Α
Ι
Α
Μ
Α
Υ
Ρ
Ο
Σ

Α
Ε
Τ
Ο
Σ
Α
Ε

Π
Ε
Ρ
Α
Μ
Α
Τ
Ο
Σ
  ΑΕΤΟΣ
  ΈΝΩΣΗ ΡΕΝΤΗ
  ΚΥΠΡΟΣ
  ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
  ΚΑΡΑΒΑΣ
  ΑΝ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡ.
  ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
  ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ
  ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
  ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
  ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ
  ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
4-2 2-1 0-2
0-1 0-1
0-3 1-1
5-0 1-0
2-0 6-0
4-2 0-2 1-2
1-1 1-0 0-1
0-5 0-0
2-2 0-2 1-0
0-3 0-4 1-0
4-2 1-1
2-0 0-1 0-1
1-1 0-2
0-0 2-0 1-0