Κατηγορία:   
 
 
Έ
Ν
Ω
Σ
Η

Ρ
Ε
Ν
Τ
Η
Θ
Υ
Ε
Λ
Λ
Α
Ί
Κ
Α
Ρ
Ο
Σ
Π
Α
Ν
Τ
Ζ
Ι
Τ
Ζ
Ι
Φ
Ι
Α
Κ
Ο
Σ
Μ
Α
Υ
Ρ
Ο
Σ

Α
Ε
Τ
Ο
Σ
Δ
Ο
Ξ
Α

Π
Ε
Ι
Ρ
Α
Ι
Α
Ο
Δ
Η
Γ
Η
Τ
Ρ
Ι
Α
Π
Α
Ν
Ν
Ε
Α
Π
Ο
Λ
Ι
Κ
Ο
Σ
Α
Τ
Ρ
Ο
Μ
Η
Τ
Ο
Σ

Π
Α
Σ
Τ
Ε
Ρ
Ι
Α
Α
Μ
Φ
Ι
Α
Λ
Η
Α
Ε

Μ
Ο
Σ
Χ
Α
Τ
Ο
Υ
Ε
Ρ
Μ
Η
Σ
Α
Ε
Τ
Ο
Σ
Α
Ε

Α
Ι
Γ
Ι
Ν
Α
Σ
Α
Σ

Δ
Ρ
Α
Π
Ε
Τ
Σ
Ω
Ν
Α
  ΈΝΩΣΗ ΡΕΝΤΗ
  ΘΥΕΛΛΑ
  ΊΚΑΡΟΣ
  ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ
  ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ
  ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ
  ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π.
  ΑΣΤΕΡΙΑ
  ΑΜΦΙΑΛΗ
  ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
  ΕΡΜΗΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ
  ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
3-0 1-0
0-0 0-0
2-1 1-0
2-3 1-2
0-2
0-4 1-1
0-3 0-3
0-0 2-1 1-2
1-1 0-2
3-0 2-3
1-0 1-1 1-1
4-0 10-0
2-0 5-2
4-0 3-0
1-1
0-0 1-1