Κατηγορία:   
 
 
Δ
Ι
Α
Σ
Π
Α
Ν
Τ
Ζ
Ι
Τ
Ζ
Ι
Φ
Ι
Α
Κ
Ο
Σ
Ν
Ι
Κ
Η

Ρ
Ε
Ν
Τ
Η
Α
Τ
Ρ
Ο
Μ
Η
Τ
Ο
Σ

Κ
Ε
Ρ
Ε
Λ
Λ
Α
Σ

Π
Ο
Ν
Τ
Ι
Ω
Ν
Α
Μ
Π
Ε
Λ
Α
Κ
Ι
Α
Κ
Ο
Σ
Η
Ρ
Α
Κ
Λ
Η
Σ

Ν
Ι
Κ
Α
Ε
Τ
Ο
Σ
Α
Σ

Δ
Ρ
Α
Π
Ε
Τ
Σ
Ω
Ν
Α
Α
Σ
Τ
Ε
Ρ
Α
Σ

Κ
Ε
Ρ
Φ
Α
Λ
Η
Ρ
Ι
Κ
Ο
Σ
Ε
Ρ
Μ
Η
Σ
Ή
Φ
Α
Ι
Σ
Τ
Ο
Σ
Α
Ο

Κ
Α
Σ
Τ
Ε
Λ
Λ
Α
Σ
Π
Ε
Ρ
Α
Μ
Α
Ϊ
Κ
Ο
Σ
Ί
Κ
Α
Ρ
Ο
Σ
Δ
Ο
Ξ
Α

Π
Ε
Ι
Ρ
Α
Ι
Α
  ΔΙΑΣ
  ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ
  ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡ.
  ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ
  ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ
  ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚ.
  ΑΕΤΟΣ
  ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
  ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡ.
  ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ
  ΕΡΜΗΣ
  ΉΦΑΙΣΤΟΣ
  ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
  ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ
  ΊΚΑΡΟΣ
  ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
0-0 1-0 2-0
1-2 2-4 0-5
2-2 0-4 2-2
0-2 2-2 0-2 2-1
3-0 0-0 0-1
4-0 1-0 3-0
2-1 6-0
6-1
3-2 1-1 3-0
1-5 0-0
2-1 2-1 3-1
0-0 1-2 3-2
4-0 6-0
1-2 0-2
1-0 1-1 2-1
3-1 3-2 1-6
0-2 0-3 0-1