Κατηγορία:   
 
 
Π
Α
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Α
Κ
Ο
Σ
Κ
Ε
Ρ
Α
Υ
Ν
Ο
Σ

Κ
Ε
Ρ
Α
Τ
Ε
Α
Σ
Α
Ο

Α
Τ
Λ
Α
Ν
Τ
Ι
Σ
Μ
Α
Χ
Η

Μ
Α
Ρ
Α
Θ
Ω
Ν
Α
Α
Ο

Κ
Ο
Ρ
Ω
Π
Ι
Ο
Υ
Ο
Λ
Υ
Μ
Π
Ι
Α
Κ
Ο
Σ

Α
Γ

Σ
Τ
Α
Ο

Γ
Λ
Υ
Κ
Ω
Ν

Ν
Ε
Ρ
Ω
Ν
Α
Γ
Σ
Θ
Ε
Ν

Μ
Α
Κ
Ρ
Η
Σ
Γ
Ι
Α
Ν
Ν
Η
Σ

Π
Α
Θ
Ι
Α
Κ
Α
Κ
Η
Σ
Π
Α
Ο

Κ
Α
Λ
Υ
Β
Ι
Ω
Ν
Λ
Α
Υ
Ρ
Ε
Ω
Τ
Ι
Κ
Η
Μ
Α
Ρ
Κ
Ο
Α
Π
Ο

Ν
Ι
Κ
Ο
Λ
Α
Κ
Α
Κ
Η
Σ
Ά
Ν
Ο
Ι
Ξ
Η
Ά
Ρ
Η
Σ

Β
Ο
Υ
Λ
Α
Σ
Κ
Υ
Α
Ν
Ο
Υ
Σ

Α
Σ
Τ
Η
Ρ
  ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
  ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ
  ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
  ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ. ΣΤ.
  ΑΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
  ΑΓΣΘΕΝ ΜΑΚΡΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ
  ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
  ΜΑΡΚΟ
  ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
  ΆΝΟΙΞΗ
  ΆΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
  ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ
3-1 4-0 1-1
1-0 1-2
1-1 1-3
1-1 2-2 0-0
1-2 0-2
0-2 1-2 3-2
5-1 0-1 1-0
0-4 0-0
1-2 1-0
1-1 4-0 0-0
1-3 0-2 1-2
2-0 1-2 2-0
2-3 1-1
1-0 2-0
0-0 2-0
2-2 4-0 1-0