Κατηγορία:   
 
 
Α
Ο

Χ
Α
Λ
Κ
Η
Δ
Ω
Ν
Ε
Λ
Λ
Α
Σ

Π
Ο
Ν
Τ
Ι
Ω
Ν
Α
Π
Ο

Φ
Ι
Λ
Α
Θ
Λ
Ο
Ι
Α
Ε

Ί
Κ
Α
Ρ
Ο
Σ
Α
Τ
Ρ
Ο
Μ
Η
Τ
Ο
Σ

Κ
Ε
Ρ
Α
Ε

Π
Ε
Ρ
Α
Μ
Α
Τ
Ο
Σ
Α
Ε

Μ
Ο
Σ
Χ
Α
Τ
Ο
Υ
Α
Σ

Δ
Ρ
Α
Π
Ε
Τ
Σ
Ω
Ν
Α
Μ
Α
Υ
Ρ
Ο
Σ

Α
Ε
Τ
Ο
Σ
Α
Ε
Τ
Ο
Σ
Ε
Ρ
Μ
Η
Σ
Α
Ε

Σ
Α
Ρ
Ω
Ν
Ι
Κ
Ο
Σ
  ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ
  ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ
  ΑΠΟ ΦΙΛΑΘΛΟΙ
  ΑΕ ΊΚΑΡΟΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡ.
  ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
  ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
  ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
  ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΕΡΜΗΣ
  ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
2-0 0-0
4-0
0-2
4-3
0-3
0-3
5-0
1-1
1-1
1-1
2-0