Κατηγορία:   
 
 
Α
Μ
Π
Ε
Λ
Α
Κ
Ι
Α
Κ
Ο
Σ
Α
Ο

Κ
Α
Σ
Τ
Ε
Λ
Λ
Α
Σ
Α
Ο

Χ
Α
Λ
Κ
Η
Δ
Ω
Ν
Α
Σ

Δ
Ρ
Α
Π
Ε
Τ
Σ
Ω
Ν
Α
Α
Σ

Π
Ο
Ν
Τ
Ι
Ω
Ν
Δ
Ι
Α
Σ
Ε
Λ
Λ
Α
Σ

Π
Ο
Ν
Τ
Ι
Ω
Ν
Η
Ρ
Α
Κ
Λ
Η
Σ

Ν
Θ
Υ
Ε
Λ
Λ
Α

Μ
Κ
Α
Ρ
Α
Β
Α
Σ
Ν
Ε
Ο
Ι

Ε
Υ
Γ
Ε
Ν
Ε
Ι
Α
Σ
Α
Ε
Τ
Ο
Σ
Α
Ι
Α
Σ

Σ
Α
Λ
Α
Μ
Ι
Ν
Α
Σ
A
E

Χ
Α
Ρ
Α
Υ
Γ
Η
  ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ
  ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
  ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ
  ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
  ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ
  ΔΙΑΣ
  ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ
  ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.
  ΘΥΕΛΛΑ Μ.
  ΚΑΡΑΒΑΣ
  ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
  AE ΧΑΡΑΥΓΗ
6-0 2-1 2-1 5-1
0-5 1-2
4-1 2-2 2-3
1-0 0-2 1-0
2-1 3-0
1-0 0-2 0-1
3-1 3-0 1-0
3-2 0-1 2-0
3-2 1-4 0-7 1-5
2-1 2-0 3-2 1-0
2-2 2-0 0-4
2-0 3-0 2-0
5-1 1-1
1-1 2-1 1-3