Κατηγορία:   
 
 
Α
Ο

Χ
Α
Λ
Κ
Η
Δ
Ω
Ν
Ε
Λ
Λ
Α
Σ

Π
Ο
Ν
Τ
Ι
Ω
Ν
Α
Π
Ο

Φ
Ι
Λ
Α
Θ
Λ
Ο
Ι
Α
Ε

Ί
Κ
Α
Ρ
Ο
Σ
Α
Τ
Ρ
Ο
Μ
Η
Τ
Ο
Σ

Κ
Ε
Ρ
Α
Ε

Π
Ε
Ρ
Α
Μ
Α
Τ
Ο
Σ
Α
Ε

Μ
Ο
Σ
Χ
Α
Τ
Ο
Υ
Α
Σ

Δ
Ρ
Α
Π
Ε
Τ
Σ
Ω
Ν
Α
Μ
Α
Υ
Ρ
Ο
Σ

Α
Ε
Τ
Ο
Σ
Α
Ε
Τ
Ο
Σ
Ε
Ρ
Μ
Η
Σ
Α
Ε

Σ
Α
Ρ
Ω
Ν
Ι
Κ
Ο
Σ
  ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ
  ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ
  ΑΠΟ ΦΙΛΑΘΛΟΙ
  ΑΕ ΊΚΑΡΟΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡ.
  ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
  ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
  ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
  ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΕΡΜΗΣ
  ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
2-0 4-0 0-6 0-0 0-2 0-0
3-0 4-0 5-1 5-0 5-2 4-0 1-0
0-1 0-3 4-1 3-0 0-1 0-2 5-0
1-5 2-1 6-2 1-4 4-3 0-0
2-4 0-3 0-2 2-2 2-3 1-5
0-5 0-3 0-2 0-2 1-2 0-6
5-0 5-0 5-0 8-0 2-2 3-2 6-1
0-3 0-3 0-3 1-2 0-3 0-3
0-4 3-2 1-1 1-1 3-0 3-0 2-0
0-1 2-1 3-0 1-1 2-2 0-1
1-2 1-4 0-2 4-1 1-1 3-0 0-4
1-1 3-0 0-0 3-0 2-0