Πρωταθλητές Ελλάδος
 
Πανελλήνιο  
1927 - 1928 ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1928 - 1929 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ  
1929 - 1930 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1930 - 1931 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1931 - 1932 ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1932 - 1933 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1933 - 1934 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1934 - 1935 ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ  
1935 - 1936 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1936 - 1937 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1937 - 1938 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1938 - 1939 Α.Ε.Κ.
1939 - 1940 Α.Ε.Κ.
1940 - 1945 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ  
1945 - 1946 ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1946 - 1947 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1947 - 1948 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1948 - 1949 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1949 - 1950 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ  
1950 - 1951 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1951 - 1952 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ  
1952 - 1953 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1953 - 1954 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1954 - 1955 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1955 - 1956 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1956 - 1957 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1957 - 1958 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1958 - 1959 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
 
¶ Εθνική  
1959 - 1960 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1960 - 1961 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1961 - 1962 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1962 - 1963 Α.Ε.Κ.
1963 - 1964 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1964 - 1965 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1965 - 1966 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1966 - 1967 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1967 - 1968 Α.Ε.Κ.
1968 - 1969 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1969 - 1970 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1970 - 1971 Α.Ε.Κ.
1971 - 1972 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1972 - 1973 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1973 - 1974 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1974 - 1975 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1975 - 1976 Π.Α.Ο.Κ.
1976 - 1977 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1977 - 1978 Α.Ε.Κ.
1978 - 1979 Α.Ε.Κ.
 
Επαγγελματικό Πρωτάθλημα  
1979 - 1980 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1980 - 1981 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1981 - 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1982 - 1983 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1983 - 1984 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1984 - 1985 Π.Α.Ο.Κ.
1985 - 1986 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1986 - 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1987 - 1988 ΛΑΡΙΣΑ
1988 - 1989 Α.Ε.Κ.
1989 - 1990 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1990 - 1991 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1991 - 1992 Α.Ε.Κ.
1992 - 1993 Α.Ε.Κ.
1993 - 1994 Α.Ε.Κ.
1994 -1995 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1995 - 1996 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
1996 - 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1997 - 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1998 - 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
1999 - 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
2000 - 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
2001 - 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
2002 - 2003 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
2003 - 2004 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
2004 - 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
2005 - 2006 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
2006 - 2007 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
2007 - 2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
 
Σύνολο  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 36
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. 19
Α.Ε.Κ. 11
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
Π.Α.Ο.Κ. 2
ΛΑΡΙΣΑ 1